Prosím, vezměte na vědomí, že z důvodu omezené kapacity musí být registrace potvrzena ze strany organizátora.

Políčka označená * jsou povinná

Prosím vyberte den, kdy se chcete zúčastnit.


Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem Institut pro politiku a společnost, z.s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670. Institut pro politiku a společnost, z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách Institutu pro politiku a společnost prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat korespondenčně nebo emailem na office@politicsandsociety.cz.


V souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016/679) budou poskytnuté osobní údaje použity výhradně společností ELF za účelem splnění jejích právních povinností podle evropského a belgického práva, pokud jde o správu projektů a odpovědné veřejné výdaje. Podpisem tohoto formuláře účastníci potvrzují svou účast na této akci, souhlasí s poskytnutím všech nezbytných údajů a souhlasí s použitím těchto údajů výhradně pro výše uvedený účel. Pokud se účastník rozhodne neposkytnout požadované údaje, může účast na akci zrušit ELF nebo strana provádějící projekt. Účastník může kdykoli informovat ELF, pokud chce přístup k osobním údajům a jejich opravu či výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů, a to kontaktováním info@liberalforum.eu.

Fotografie budou pořízeny na akci pro současné i budoucí reklamní účely. Podle registrací na tuto událost vyjadřujete souhlas s fotografováním a používáním vaší fotografie.


Chci i v budoucnu dostávat informace o akcích pořádaných Institutem pro politiku a společnost z. s.

Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem Institut pro politiku a společnost, z.s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670. Institut pro politiku a společnost, z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách Institutu pro politiku a společnost prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat korespondenčně nebo emailem na office@politicsandsociety.cz.

Více informací o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem najdete zde.