Digitalizovaný dopravní systém jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti
Rakousko

Martin Böhm je ředitelem sekce Mobility Systems and ITS Deployment ve společnosti AustriaTech, federální agentury pro technologie, která dodává rakouskému ministerstvu dopravy podporu ohledně problémů týkajících se inteligentních dopravních systémů. Martin Böhm reprezentuje Rakousko jako národní expert v Evropské komisi specializující se na problematiku směrnic týkajících se ITS. Je koordinátorem několika evropských projektů v oboru ITS včetně výzkumu, rozvoje a rozmisťovací činnosti.  Jednu z klíčových oblastí jeho zájmu představuje vývoj mobilních systémů opírající se o nové trendy (jako je Internet věcí, automatizace). Martinovo hlavní zaměření je přenášení výzkumu okolo inteligentních dopravních systémů a služeb na jednotlivá místa jejich umístění. Má dva magisterské tituly: v oboru geografie a managmentu dopravní telematiky.