Budoucnost práce, společností a sociálního zabezpečení
Česká republika

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Vystudoval Střední průmyslovou školu v Opavě, hned po studiu nastoupil do Vítkovických železáren, kde pracoval v technických profesích. Po listopadu 1989 se podílel na vzniku nových odborů. V odborových funkcích působí od února 1990. V roce 1993 byl zvolen místopředsedou OS KOVO a v roce 2005 se stal jeho předsedou. V dubnu 2014 stanul v čele největší odborové centrály ČMKOS.

Dlouhodobě aktivně působí v nejrůznějších pracovních týmech tripartity – RHSD. Je členem Řídícího výboru Evropské odborové konfederace. V roce 2019 byl zvolen do funkce viceprezidenta Evropské odborové konfederace (ETUC) Rád fotografuje, lyžuje, poslouchá hudbu a s oblibou ke své práci využívá Facebook a Twitter.