Budoucnost rodiny v digitální éře
Česká republika

Mgr. Jitka Čampulková působí od roku 2014 na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se věnuje rodinné politice, především problematice služeb péče o děti a slaďování rodinného a pracovního života. Má také zahraniční zkušenosti v této oblasti, které získala účastí na několika odborných konferencích a seminářích, absolvováním programu Erasmus pro veřejnou správu v Bruselu, ale i díky tříměsíční stáži v OECD, kde působila v oddělení pro gender, spravedlnost a inkluzi. Vystudovala obor Veřejná a sociální politika na Karlově Univerzitě v Praze a nyní pokračuje v doktorském studiu v tom samém oboru