AI pro bezpečnost občanů
Česká republika

Ing. Jaroslav Šmíd vystudoval Technickou kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Celý svůj profesní život pracuje ve státní správě v oblasti informačních technologií. V současné době pracuje na pozici náměstka ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a je odpovědný za sekci informační bezpečnosti a je pověřen řízením Úřadu.  Je členem např. Rady pro program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu, Rady vlády pro informační společnost, Rady Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost a na mezinárodní úrovni zastupuje ČR na různých fórech zabývajících se bezpečností informačních systémů v rámci NATO, EU, ESA, CC a Galileo.