Budoucnost rodiny v digitální éře
Francie

Auréline Decker je ředitelkou Evropské federace služeb jednotlivců (EFSI). Zastupuje stanoviska sektoru osobních služeb a služeb pro domácnost a usiluje o větší zapojení tohoto sektoru v rámci evropských institucí. V roce 2018 byla spoluzakladatelkou ve svém oboru prvního instruktážního systému Personal and Household Services Industry Monitor. V letech 2014-2016 pracovala na evropsky financovaném projektu IMPact, jehož výsledkem byla publikace PHS policies – Implementation and Monitoring Guide”. Tato příručka obsahuje rady veřejným činitelům na evropské, státní či lokální úrovni, kteří jsou ochotni přispívat k rozvoji, zavádět a pracovat s politikou související s osobními službami a službami pro domácnosti. Ještě než se stala členem ESFI v září 2011, Aurélie pracovala jako konzultantka v Evropských věcech veřejných (EU Public Affairs). Vystudovala politologii a magisterský program Evropské politické a administrativní studie v postgraduálním institutu Evropské kolegium.