Inovativní republika. Jak toho dosáhnout?
Česká republika

JUDr. Alex Ivančo, Ph.D. získal více než desetileté zkušenosti v oblasti mezinárodního práva a pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodního práva na ministerstvu průmyslu a obchodu. Byl prvním, kdo zahájil diskuse v UNIDROIT a UNCITRAL o globální harmonizaci právního rámce pro umělou inteligenci a chytré kontrakty. Dříve pracoval také v České agentuře pro podporu obchodu v São Paulo v Brazílii a jako volební pozorovatel pro Evropskou unii. V současné době působí jako ředitel odboru Finanční trhy III Ministerstva financí ČR, který se zabývá ochranou spotřebitele a finančními inovacemi. Disertační práci obhájil Alex na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímá se o řešení sporů mimo formální státem podporované soudní systémy, navrhování systémů řešení sporů a právní aspekty moderních technologií.