Inovativní republika. Jak toho dosáhnout?
Česká republika

Alex Ivančo je ředitelem III. odboru finančních trhů Ministerstva financí, působící v oblasti ochrany spotřebitele ve finančních službách.Disertační práci obhájil Alex Ivančo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na systémy řešení sporů, včetně jejich navrhování, a využití moderních technologií v právu. V minulosti zastupoval agenturu CzechTrade v Brazílii a pracoval jako pozorovatel na volebních pozorovatelských misích EU.