Budoucnost vzdělávání v EU
Česká republika

Formální vzdělávací proces absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK, poté studoval na Institutu Maxe Plancka pro Informatiku a Univerzitu v Sársku. Pracoval jako výzkumník v oblasti umělé inteligence a strojového učení v Avast Software, nyní se věnuje inovačním projektům v CrativeDocku. Mezi jeho profesní zájmy patří zpracování přirozeného jazyka a vše, co se týká velkého množství dat, ať už jsou strukturovaná jakkoliv. 

Neformální vzdělávací proces započal v 17 letech na ročním výměnném programu v Německu. Od té doby prošel a uspořádal velké množství projektů v oblasti neformálního vzdělávání. Adam působí také jako lektor soft skills, zabývá se teorií mezikulturního vzdělávání a propaguje metody neformálního vzdělávání na středních i vysokých školách, a to pod hlavičkou organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s., kde působil jako člen správní rady a vedl školitelský tým. Momentálně věnuje část svého volného času novému projektu Volt Česká republika.