Český internet a mobilní data
Česká republika

Mgr. Ondřej Malý vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Mezinárodní teritoriální studia se specializací na Americká studia tamtéž. V rámci magisterských studií vycestoval na semestr na Renvall Institute Helsinské univerzity. Celou jeho kariérou se prolínají moderní technologie – od roku 1997 působil jako odborný novinář se zaměřením především na telekomunikace a IT. Několik let také vyzkoušel vývoj v praxi u společnosti Illusion Softworks. V letech 2012 – 2017 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. Od dubna 2017 působí jako digitální koordinátor Vlády ČR.