Program

Organizuje Evropské liberální fórum s podporou Institutu pro politiku a společnost

Úvodní den konference 12. března 2020 “Digitální Česko jako realita”

Druhý den 13. března 2020 “Na cestě k novému liberalismu v digitálním věku”