Den 1.

Panel 1: Česká republika jako srdce Evropy umělé inteligence

Umělá inteligence bude formovat všechny aspekty našeho každodenního života. Je významným hráčem v obchodní, vzdělávací, politické a jiné sféře. Česká republika je jednou z nejrozvinutějších zemí střední a východní Evropy s obrovským potenciálem v oblasti robotiky a umělé inteligence. Strojová učební technologie se vyvíjí tak rychle, že není možné sledovat její vývoj a zůstat na vrcholu velkých změn. Pro zajištění aktuálních informací, je důležité se vzdělávat, navštěvovat speciální vzdělávací programy a semináře.

Současná agenda Evropské unie je založena na třech pilířích: investice do soukromého a veřejného sektoru (program Horizont 2020); příprava na sociálně-ekonomické změny způsobené AI prostřednictvím obchodně-vzdělávacích partnerství; vytvoření etického a právního rámce (Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) bylo významným krokem v tomto pilíři). Zúčastněte se tohoto panelu a zjistěte více o politikách a přístupech Evropské unie týkající se umělé inteligence nebo o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje naše životy a jak se lépe připravit na budoucí změny.

Panel 2: Inteligentní mobilita a doprava

V dnešní době se koncepce řízení aut pomalu přesouvá do nového rozměru automobilů s vlastním autonomním řízením. Technologie umělé inteligence byla již implementována v několika automobilových firmách, jako jsou Tesla, BMW, Volvo nebo Toyota. Existují čtyři způsoby jejího dopadu: asistence při řízení, inteligence fungující na cloudové bázi, vylepšená konektivita a inteligentní hodnocení pojistného rizika. Na druhou stranu inteligentní mobilita a doprava vyžadují nové předpisy, logistiku, bezpečnost nebo infrastrukturu. Není pochyb o tom, že mobilita je důležitým ekonomickým faktorem, protože poskytuje zboží a služby pro naši každodenní činnost. Budoucí cíle mobility se zdají být bezpečnější, pohodlnější a šetrnější k životnímu prostředí. Je však třeba mít na paměti nová rizika, která se mohou objevit, jako je odpovědnost a spolehlivost. Panel je věnován současným problémům a obavám, kterým bude mobilita v budoucnu čelit, stejně jako politikám, které musí být implementovány.

Panel 3: Budoucnost práce

Budoucnost práce bude propojena s procesy umělé inteligence a automatizace. Po technologickém pokroku nebude pracoviště v budoucnu spojeno pouze s lidmi. Jedná se o úzkou spolupráci člověka s robotikou. Technologie formují pracovní proces v takové míře, že zaměstnanci by se měli neustále vzdělávat, aby byli schopní konkurovat robotům. Jen takto mohou zajistit svou potřebu na trhu práci i nadále. Mezi hlavní obavy týkající se budoucnosti práce patří překlenutí nedostatku dovedností, dopad automatizace, přístup k technologiím a otázky nezaměstnanosti. V několika zemích, jako je Lucembursko a Norsko, existují speciální programy národní rekvalifikace, které nabízejí individuálně přizpůsobené programy a aktualizace dovedností pro zaměstnavatele a zaměstnance, jakož i IT gramotnost, počítačovou a ústní komunikaci. Připojte se k panelu a diskutujte o vlivu technologií na pracovní proces v budoucnosti a o jeho dopadech na politická témata.

Panel 4: Kybernetická a informační bezpečnost ve věku myslících strojů

Bezpečnost v kybernetickém oboru je dnes největší výzvou technologického pokroku. Nedostatek předpisů a řádné mechanismy kybernetické bezpečnosti učinily z hackerů nový typ hrozby 21. století. Česká republika byla jednou z prvních zemí Evropské unie, která přijala zákon o kybernetické bezpečnosti. V roce 2011 schválila vláda ČR usnesení o schválení Bezpečnostní strategie České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro období 2011 – 2015. V roce 2014 prezident České republiky podepsal zákon o kybernetické bezpečnosti, který vstoupil v platnost v lednu roku 2015. Dva hlavní antivirové programy byly vyvinuty v České republice – AVAST a AVG AntiVirus. Cílem panelu je diskutovat a lépe pochopit tento složitý mechanismus, který může ovlivnit ekonomický a politický život. Je důležité podporovat informovanost v kybernetické sféře nejen mezi společnostmi, ale i mezi obyvateli, protože kybernetický terorismus se rovněž zaměřuje na soukromý život běžných občanů.

Den 2. 

Pracovní snídaně: Česká digitální vláda

Technologie bezpochyby modifikují všechny aspekty každodenního života, a to i včetně politického systému. Nejvyšší a nejdůležitější prioritou dnešního vládního systému je zavedení nejmodernějších metod, které se stanou účinnějšími, transparentnějšími a dostupnějšími pro občany. Digitalizace vlády musí usnadnit výkon státní správy, snížit úroveň byrokracie a napomoci šetřit zdroje. Kroky, které již Česko v této oblasti udělalo, zahrnují elektronické průkazy totožnosti, datové schránky či elektronické rejstříky trestů.

Panel 1: Česká Blockchain republika

Blockchainová technologie je jednou z nejvýznamnějších, ale i zároveň nejvíce matoucích technologií. Většina lidí ji zná v souvislosti kryptoměnami, avšak bylo by mylné se domnívat, že se tahle technologie nepoužívá i v jiných sférách. Například lze uvést státní správu, která tuto technologii může využít pro databázovou registraci v několika sektorech, jako je bezpečnost, legislativa, zdraví nebo soudnictví. Zároveň by potenciálně měla snížit nejen prostor pro korupci, ale i přebujelou byrokracií. Česká republika je vskutku jednou z nejrozvinutějších zemí Evropy v oblasti šifrovacích prostředků a kryptoměn. V roce 2017 Česká republika zaváděla změny zákona “o některých opatřeních k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, kde byl poprvé zaveden pojem “virtuální měna”. V současné době kryptoměny nejsou oficiálně platebním prostředkem, a proto tedy nejsou předmětem zákona o platebních systémech. Panel je zaměřen na využití blockchainové technologie ve veřejných i soukromých sférách v České republice, na výhody technologie a na to, jak se bude v budoucnu vyvíjet.

Panel 2: Český internet a mobilní data

Internet, pravděpodobně jeden z nejvíce revolučních vynálezů 20. století, změnil nejen náš životní styl, ale i způsob, jakým pracujeme a vzájemně komunikujeme. V roce 2018 průměrná rychlost internetu a technologická výhoda smartphonů a dalších druhů přístrojů umožňovala provádět složité pracovní úkoly kdekoli a kdykoli z jakéhokoli zařízení. Pro skutečně digitální ekonomiku je vyžadován prvotřídní vysokorychlostní internet ve všech domácnostech, firmách a veřejných místech. Česká republika má velice vysoké náklady na provozování internetu, což způsobuje nedostupnost nebo velkou omezenost přístupu k internetu některým rodinám. Dalším problémem je monopol velkých internetových společností, což skutečně zpomaluje rozvoj oboru. Tento panel je zaměřen na to, jak mobilní data a internet řídí obchodní transformaci napříč všemi průmyslovými odvětvími, a to zejména v otázkách bezpečnosti, elektronického obchodu, mobilních aplikací a budoucího vývoje.

Panel 3: Vzdělávání pro digitální věk

Transformace do digitálního prostoru v 21. století vyžaduje řádné digitální vzdělávání, které by v budoucnu omezilo množství digitálně negramotných zaměstnanců. Je třeba přijmout značné množství kroků k transformaci vzdělávacího systému na systém celoživotního učení. Panel je věnován novým trendům v oblasti vzdělávání, digitalizace a technologických aplikací. Zúčastněte se panelu, abyste zjistili více informací o nástrojích a prostředcích digitalizace ve vzdělávání a sdíleli myšlenky s řečníky o výhodách a nevýhodách digitálního vzdělávání.