Den 1.

 

FUTURE OF JOBS AND COMPANIES

Evropská unie je místem, které si nelze na první pohled spojit s rozvojem moderních technologií. Za inovativními startupy musíme většinou do USA nebo do asijských zemí jako je Čína nebo Korea. Česká republika se připravuje na automatizaci a robotizaci práce a má strategii “The Country for The Future”, která má do roku 2030 posunout Česko mezi nejinovativnější země v Evropě.

Skutečně nám “ujel vlak”, nebo jen nejsou atraktivní a dravé malé firmy vidět? Chybí současné Evropě moderní a cílevědomá průmyslová politika, která by nastartovala výzkum a vývoj? Jak globální ambice mohou mít české startupy? A jaký vliv to bude mít na charakter české ekonomiky, dosud především závislé na průmyslové výrobě, do budoucna? Potřebujeme státní startupový fond? Plní se vládní inovační strategie?

 

FUTURE OF MOBILITY

Automobilový průmysl představuje naprosto klíčový segment české exportně orientované ekonomiky. Automotive tvoří téměř čtvrtinu vývozu, což je bezmála deset procent českého HDP a zaměstnává 150 tisíc lidí. Jeho vliv ale sahá daleko za tato základní agregovaná čísla. Nastupující nové technologie a změny jsou tak naprosto zásadní pro naši budoucí prosperitu, konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Je nutné udržovat a posilovat pozici českého automobilového průmyslu nejen v evropském, ale i v globálním měřítku. Moderní technologie, jako jsou digitalizace, alternativní pohony (elektromobilita) a autonomní řízení mohou pro Česko být ohrožením, ale zároveň i obrovskou příležitostí. Pokud stát vytvoří vhodné podmínky, podpoří soukromý sektor a nastaví jasná a efektivní pravidla, můžeme se tak stát jedním ze světových lídrů v oblasti rozvoje nových forem mobility.

Naplňujeme memorandum, které uzavřela v roce 2017 vláda se Sdružením automobilového průmyslu a ve kterém se zavázala podporovat digitalizaci, autonomní řízení a elektromobilitu? Proč se mluví o tom, že neumíme stavět velkou infrastrukturu typu vysokorychlostních železnic?

 

FUTURE OF SOCIAL CONTRACT

Sociální zabezpečení právem považujeme za jeden z nejlepších evropských vynálezů. Česko patří mezi země, kde jsou lidé málo ohroženi chudobou. Na tuto skutečnost můžeme být právem hrdi. Náš systém ale musíme neustále bránit a zlepšovat. Charakter práce se přitom mění s postupující digitalizací, globalizací, klimatickými změnami a demografickými změnami, jako je například stárnutí populace. Musíme proto stanovit podmínky týkající se budoucnosti práce, abychom se postavili výzvám globalizujícího se světa. Pro široké  masy zaměstnaných lidí je třeba zajistit, že neztratí výhody, které měli jejich rodiče a prarodiče.

EU už vydala v dubnu 2019 zprávu expertní skupiny na téma vlivu digitální transformace na evropský pracovní trh. V ní se píše o nutnosti nového sociálního kontraktu – nově pojatém sociálním zabezpečení, které nebude svázané s právní úpravou vykonávané práce, větším zapojení platforem do potřebné byrokracie, nebo nutnosti vnímat osobní data jako kapitál či intelektuální vlastnictví a dle toho odpovídajícím způsobem poskytovat jejich vlastníkům kompenzaci. 

Jak vlastně v době Upworku, Uberu a dalších platforem bude vypadat práce? Je nutné přemýšlet jinak o sociálním zabezpečení v budoucnosti? Je náš sociální model udržitelný, je možné ho vylepšit, nebo bude nutné ho nahradit něčím jiným?

 

Den 2.

 

FUTURE OF GOVERNMENT AND DEMOCRACY

Česká eurokomisařka Věra Jourová má od předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové za úkol “vést práci komise v oblasti hodnot a transparentnosti” a mimo jiné, aby chránila demokratický systém před vnějšími zásahy. Měla by připravit legislativu, která zajistí větší transparentnost v oblasti placené politické reklamy, bojovat proti dezinformacím a navrhovat případně regulační zásahy. 

Co to bude konkrétně znamenat a jak bude vypadat práce české eurokomisařky na příští roky? Jak se proměňuje charakter demokracie a společnost po nástupu sociálních sítí jako dominantního místa, kde si vyměňují lidé informace? Jak se k nim má EU postavit a jak bude naše demokracie vypadat do budoucna?

 

FUTURE OF EDUCATION IN THE EU

Dynamický rozvoj moderních technologií, automatizace a postupná digitalizace představují bezprostřední výzvy pro vzdělávací systémy všech členských zemí EU. Právě proměny cílů a obsahu vzdělávání i samotných metod učení přímo ve školách jsou klíčovými nástroji, jak tyto fenomény reagovat.

Jak se musí proměnit to, co se učí naše děti ve školách s ohledem na rozvoj tzv. digitální gramotnosti či digitálních kompetencí v ČR i jednotlivých evropských zemích?