12. května 2021*

10:00 - 10:05 Úvodní slovo
10:05 - 10:30 Hlavní řečníci
10:30 - 12:00 Panel 1: Digitální transformací k větší ekonomické konkurenceschopnosti
12:00 - 13:30 Panel 2: Bezhotovostní společnost jako krok ke ztrátě svobody?
13:30 - 13:45 VIP Talk: Bezpečnost v době kybernetické války
13:45 - 15:15 Panel 3: Regulace internetu, sběr dat a role AI

13. května 2021**

10:00 - 10:05 Úvodní slovo
10:05 - 10:30 Hlavní řečníci
10:30 - 12:00 Panel 1: Krize jako příležitost k rozvoji eHealth
12:00 - 13:30 Panel 2: Krok vpřed, dva zpět - jakou lekci nás naučil rok digitálního vzdělávání?
13:30 - 13:45 VIP Talk
13:45 - 15:15 Panel 3: Inteligentní městská mobilita pro 21. století

* Organizuje Institut pro politiku a společnost s partnery

** Organizuje Evropské liberální fórum s podporou Institutu pro politiku a společnost