16. LEDNA 2017            PROGRAM KE STAŽENÍ

12:30 – 13:00 Registrace
13:00 – 13:10 Úvodní slovo

Andrej Babiš 1. místopředseda vlády České republiky
dr. Jürgen Martens (Německo), Předseda , Evropské liberální fórum
Jan Macháček Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost
13:10 – 14:00 Keynote Speakers

dr. Dita Charanzová Europoslankyně, ALDE
Pavel Kysilka Bývalý generální ředitel České spořitelny a viceguvernér České národní banky
Tomáš Prouza Koordinátor pro digitální agendu, Úřad vlády České republiky
Ondřej Malý Člen rady, Český telekomunikační úřad
Moderátor: Jan Klesla Vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny
14:00 – 15:15 PANEL A: Digitalizace plateb a financí

dr. Burton Lee (USA), Odborník na evropské inovace, Stanford University
Mats Löfström (Finsko), Poslanec, Eduskunta
Miroslav Lukeš Generální ředitel MasterCard pro ČR a Slovensko, MasterCard
Moderátor: Jan Klesla Vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny
15:15 – 15:30 Přestávka na kávu
PARALELNÍ PANELY
15:30 – 16:45 PANEL B: Vzdělání 4.0 a jeho dopad na trh práce

prof. Jiří Zlatuška Poslanec, děkan fakulty informatiky, Masarykova univerzita
dr. Burton Lee (USA), Odborník na evropské inovace, Stanford University
Jan Mašek Zakladatel, Red Button, Brain&Breakfast
Pavel Kysilka Bývalý generální ředitel České spořitelny a viceguvernér České národní banky
Moderátor:
Petr Koubský
Publicista, analytik a pedagog
15:30 – 16:45 PANEL C: E-Mobilita
(panel probíhá pouze v českém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb)

Dan Ťok Ministr dopravy České republiky
Michal Kadera Ředitel vnějších vztahů, Škoda Auto
Tomáš Peťovský Generální manažer, UBER
Ondřej Krátký Spoluzakladatel, Liftago
Moderátor:
doc. Zdeněk Lokaj
Docent, Fakulta dopravní, ČVUT
16:45 – 17:00 Přestávka na kávu
17:00 – 18:15 PANEL D: Kybernetická bezpečnost

dr. Iddo Moed (Izrael), Koordinátor kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo zahraničních věcí Izraele
Kamil Tichý Zástupce ředitele, Národní centrum kybernetických sil (Ministerstvo obrany České republiky )
dr. Andrzej Kozłowski (Polsko), Výzkumný pracovník, Casimir Pulaski Foundation
Alberto Zilio (Itálie), Ředitel pro vnější vztahy v Evropě, AT&T
Jaroslav Šmíd Náměstek ředitele, Národní centrum kybernetické bezpečnosti
prof. Vít Voženílek Vedoucí katedry Geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
Moderátor:
Milena Jabůrková
Členka představenstva, Svaz průmyslu a dopravy
17:00 – 18:15 PANEL E: E-Zdravotnictví
(panel probíhá pouze v českém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb)

prof. Miloš Táborský Předseda, Česká kardiologická společnost
doc. Jiří Kofránek Docent 1. Lékařské fakulty, Karlova univerzita
Jan Petřík Partner, Nordic Investors
Jiří Potůček Výkonný ředitel, Mediware a.s.
Moderátor:
Adam Vojtěch
Vedoucí skupiny pro zdravotnictví, Ministerstvo financí
18:15 – 19:00 Networking s občerstvením