eGovernment
Polsko

Absolvent Varšavské technické univerzity, fakulty průmyslové organizace a managementu, se specializací v průmyslových informačních systémech. V oboru informačních a komunikačních technologií zastával více než dvacet let řídící pozice v polském i zahraničním podnikání. Od roku 2012 byl ministrem pro digitalizaci stínového ekonomického kabinetu. Iniciátor a předseda Koalice pro rozvoj informační společnosti (KRESI) – platformy pro dialog a spolupráci nejdůležitějších prostředí a organizací souvisejících s komunikací a IT průmyslem s cílem urychlit rozvoj informační společnosti v Polsku.

V letech 2015-2016 byl členem Rady pro digitalizaci na Ministerstvu pro digitální záležitosti. Od konce roku 2015, byl strategickým poradcem ministra pro digitální záležitosti, od května 2016 byl zplnomocněnec ministra pro mezinárodní záležitosti. Od března roku 2017 je náměstkem ministra pro digitální záležitosti odpovědným za mezinárodní záležitosti a zplnomocněným zástupcem vlády pro jednotný digitální trh.