Připravujeme III. ročník
mezinárodní konference Digitální Česko 2018

15. února 2018  
ŘEČNÍCI
NAŠI PARTNEŘI
Úvodní stránka

Konference je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.